Skip to content

Hiiumaa Merenduse Teejuht

Hiiumaa Merenduse Teejuht pakub huvilistele üldharivas võtmes teavet meie saare mereajaloo ja tänapäeva kohta.

Maailmas on teatavasti kolm suurt mereriiki: Inglismaa, Saaremaa ja Hiiumaa. Hiidlastel on au ja vastutus hoolitseda maailmamerede ühe vanima tegutseva tuletorni – Kõpu majaka eest. Laevasõidud on toonud meile teadmisi ümbritseva maailma kohta, meremeeste palgarahad on kodusaare elu-olu turgutanud. Hiiumaa rannikumeri on salakaval ja kariderohke, suur hulk laevu on meie vetes hukka saanud. Meri on vorminud meie loodust ja kujundanud hiidlaste elulaadi.

Teejuhi kaardirakenduses on huvipunktid liigendatud teemade kaupa:

  • sadamad;
  • ajaloolised laevad;
  • tuletornid ja meremärgid;
  • laevaehituskohad;
  • laevateed ja jääteed;
  • loodusobjektid: laiud, madalikud, merelahed;
  • vrakid;
  • mälestusmärgid, hauatähised;
  • muud merendusega seotud huvipunktid;

Kaardirakendus juhatab uudistaja soovitud asukohta – oma silm on kuningas!

Suur hulk Hiiumaa merendusega seotud teemasid on üldisemad, hõlmavad kogu saart või kitsamat ajaperioodi. Need on esitatud eraldi artiklitena. Andmekogu „Kes on kes“ koondab valdavalt ajaloolisi isikuid: laevakapteneid, reedereid, muid merendustegelasi, kellel on olnud oma roll Hiiu merendusloos.

Hiiumaa Merenduse Teejuht ei ole kindlasti „valmis“. Küllap leidub vigu ja ebatäpsusi, mida parandada. Kindlasti lisandub uusi huvipunkte ja teemasid, mida eraldi artiklites lahata. Kõik tähelepanekud on teretulnud. Head uudistamist!

Koostajad Ain Tähiste ja Mart Mõniste

Kaart

Hiiumaa Merenduse Teejuht

Hiiumaa Merenduse Teejuht pakub üldharivas võtmes teavet meie saare mereajaloo ja tänapäeva kohta. Kaardirakenduse huvipunktid on liigendatud teemade kaupa.

Kes on kes Hiiumaa merenduses