Skip to content

Hiiumaa Merenduse ja Kalanduse Teejuht

Hiiumaa Merenduse ja Kalanduse Teejuht pakub huvilistele üldharivas võtmes teavet meie saare mereajaloo ja tänapäeva kohta.

Maailmas on teatavasti kolm suurt mereriiki: Inglismaa, Saaremaa ja Hiiumaa. Hiidlastel on au ja vastutus hoolitseda maailmamerede ühe vanima tegutseva tuletorni – Kõpu majaka eest. Kalapüük on olnud hiidlaste üks peamisi elatusallikaid, meie saare kõigi aegade suurim ettevõtte- Hiiu Kalur on kalandusettevõte. Laevasõidud on toonud meile teadmisi ümbritseva maailma kohta, meremeeste ja kalurite palgarahad on kodusaare elu-olu turgutanud. Hiiumaa rannikumeri on salakaval ja kariderohke, suur hulk laevu on meie vetes hukka saanud. Meri on vorminud meie loodust, kujundanud hiidlaste elulaadi ja andnud meile leivakõrvast.

Teejuhi kaardirakenduses on huvipunktid liigendatud teemade kaupa:

  • sadamad;
  • ajaloolised laevad;
  • tuletornid ja meremärgid;
  • laevaehituskohad;
  • laevateed ja jääteed;
  • loodusobjektid: laiud, madalikud, merelahed;
  • vrakid;
  • mälestusmärgid, hauatähised;
  • muud merenduse ja kalandusega seotud huvipunktid;

Kaardirakendus juhatab uudistaja soovitud asukohta – oma silm on kuningas!

Suur hulk Hiiumaa merenduse ja kalandusega seotud teemasid on üldisemad, hõlmavad kogu saart või kitsamat ajaperioodi. Need on esitatud eraldi artiklitena. Andmekogu „Kes on kes“ koondab valdavalt ajaloolisi isikuid: laevakapteneid, reedereid, kuulsaid kalureid, muid merendus- ja kalandustegelasi, kellel on olnud oma roll Hiiu merenduse ja kalanduse loos.

Hiiumaa Merenduse ja Kalanduse Teejuht ei ole kindlasti „valmis“. Küllap leidub vigu ja ebatäpsusi, mida parandada. Kindlasti lisandub uusi huvipunkte ja teemasid, mida eraldi artiklites lahata. Kõik tähelepanekud on teretulnud. Head uudistamist!

Koostajad Ain Tähiste ja Mart Mõniste

Kaart

Hiiumaa Merenduse ja Kalanduse Teejuht

Hiiumaa Merenduse ja Kalanduse Teejuht pakub üldharivas võtmes teavet meie saare mereajaloo ja tänapäeva kohta. Kaardirakenduse huvipunktid on liigendatud teemade kaupa.

Kes on kes